storyteller

Ghostwritende storyteller

Engelser kunnen we het niet maken, wel duidelijker. Levensverhalen opschrijven op basis van gesprekken op achternamiddagen. Dat is net zo zeer een vorm van storytelling als die in de hipste zin van het woord: volgens klassieke verhaal- en filmregels een boodschap overbrengen.

Beide doe ik. In Deventer en omgeving teken ik geschiedenissen op. Tijdens enkele gesprekken luister ik en vraag ik door op details, kleuren, geuren en de volgorde van gebeurtenissen.

Voor organisaties maak ik verhalen die hun kwaliteiten of meerwaarde beschrijven. Soms zijn deze verhalen referenties, andere keren beschrijven ze de ontstaansgeschiedenis van een organisatie.

Ik wil meer weten

case

Levensverhaal Theo

Portfolio-Karijn-Kats-levensverhaal

Theo wilde toen hij in de laatste fase van zijn leven kwam zijn jeugdverhaal laten optekenen door een ghostwriter. Die ghostwriter, dat werd ik. Het werd een verhaal over opgroeien in rijkdom tegen de achtergrond van de armoede van een veenkolonie. Ontwerpbureau Houdbaar maakte van het verhaal en de prachtige foto’s, gemaakt door Theo’s moeder, een mooi kleinood.

Lees hier het blog over mijn eigen belevenissen tijdens het schrijven van Theo’s levensverhaal. Lees verder. 

“Op zoek naar een ghostwriter, die een bijzondere levensperiode uit het leven van mijn echtgenoot zou kunnen optekenen aan de hand van op de I-Pad opgenomen vraaggesprekken met kinderen en kleinkinderen, kwam Karijn in beeld met een humoristisch verslag van een gebeurtenis, die wij hierdoor goed konden plaatsen. Dat gaf vertrouwen!
In twee maanden tijd is door haar het levensverhaalproject uitgewerkt waarbij een mooie balans is gevonden tussen de verhaaltrant enerzijds en de uitwerking ervan door Karijn anderzijds. Hetgeen resulteerde in het verschenen boekje: Een kleinood verlucht met authentieke beelden uit een lang vergaan tijdperk. Een onvergankelijke herinnering!”

Elske Brouwers

case

Klantverhalen voor Social envoy 

Social Envoy, een ontwerpbureau voor innovaties in de zorg en  het sociaal domein, werkte aan een nieuwe website. Eigenaren Paulien en Tanneke konden daar wel wat hulp bij gebruiken. Want hoe laat je nou zien wat je in huis hebt zonder dat je zelf hard op de trom slaat met allerhande ronkende kwaliteiten? Geen “Wij van WC-eend” voor deze vrouwen.

Maar wat nou als ik hun klanten zou bevragen? Hen interviewen over de opdracht die Social Envoy te vervullen had en de wijze waarop het bedrijf dat deed? Een beter plan, aldus Tanneke en Paulien. En ook best spannend om te vertrouwen op mij en de opdrachtgever. Maar ze deden het: ze lieten mij mijn gang gaan en ik maakte vier klantverhalen.

Zie hieronder een van de vier artikelen. Voor mij een geslaagd staaltje ‘show, don’t tell.’

 

Portfolio-Karijn-Kats-storyteller-Deventer-Social-Envoy

artikel

 

ZoZijn over Klein Geluk

‘In de zorg is de driehoek van cliënt, familie en professionals belangrijk. ‘Zij maken de zorg,’ is het heersende adagium. Dan is het eigenlijk gek dat die driehoek niet vanzelfsprekend met elkaar in gesprek is, zo vonden Paulien en Tanneke. Dat is de kracht van de afstand die zij hebben. Ze verwonderen zich over zaken die voor ons vanzelfsprekend zijn en spreken zich daarover uit. De driehoek moest dus met elkaar aan tafel. Op een informele manier met elkaar in gesprek gaan over wat hen gelukkig maakt. En dan niet alleen over het geluk van de cliënt, maar ook over dat van de professional en de familie.

Lees hier het hele klantverhaal van Zozijn over Klein geluk. 

“Karijn heeft voor ons een versnelling gebracht in het neerzetten van ons projectportfolio. Tijdens een kennismaking met ons drieën toonde ze haar nieuwsgierigheid en oprechte interesse in ons werk. We voelden dat ze écht wil begrijpen wat we doen, waarom we de dingen doen en hoe we het aanpakken. Ze vraagt door waar wij dingen ‘logisch’ vinden en vindt op die manier de juiste woorden om een verhaal echt te maken. Zo heeft ze ook vier opdrachtgevers geïnterviewd over onze manier van werken, de meerwaarde en de samenwerking. Karijn is zeer zorgvuldig te werk gegaan, zowel naar ons als naar onze klanten. iemand die je graag uit je eigen naam op pad stuurt dus!”

Paulien van Amerongen en Tanneke Lyppens