publieksschrijver

publieksschrijver

Niet dat ik het beste schrijf als ik omringd ben door een joelende menigte. Integendeel zou ik bijna zeggen. Maar ik pas graag mijn onderwijservaring toe als ik van complexe informatie een aantrekkelijke en begrijpelijke tekst voor een breed publiek schrijf.

Zo redigeer ik beleid van overheden tot rapportages voor volksvertegenwoordigers, maak ik activerende manifesten van intentieverklaringen en schrijf ik B1-teksten: teksten in eenvoudig Nederlands. 

Ik wil meer weten

case

meerjarenbeleid sociaal domein

Het Sociaal Domein van de gemeente Voorst werkte aan een meerjarenbeleid voor de periode 2020-2024. Aan mij de taak om van het stuk één heldere tekst te maken met een consistente opbouw. 

“Met 12 collega’s van de gemeente Voorst hebben we geschreven aan het meerjarenbeleid Sociaal Domein. Wat resulteerde in een stuk met evenzoveel schrijfstijlen. Karijn heeft ons goed geholpen met het synchroniseren van de schrijfstijl en opzet. Ze was kritisch op het consequent formuleren van ambities en causale verbanden in de tekst. Waarbij ze inhoudelijk ook scherpe vragen stelde. Het is prettig werken met Karijn, ze reageert snel en komt haar afspraken na. Dit alles heeft geleid tot een prettig leesbare nota. 

Anne ten Vergert, beleidsadviseur WMO gemeente Voorst

case

B1-teksten campagne Zodus

Zodus is een campagne van de gemeente Voorst. Voor de website van Zodus maak ik projectomschrijvingen. Die schrijf ik op B1-niveau. Dat staat voor eenvoudig en begrijpelijk Nederlands, dat 95% van de bevolking begrijpt. 

Portfolio-tekstschrijver-B1-teksten-Deventer